Chính sách tuyển dụng

Lương bổng, khen thưởng và phúc lợi

Ngoài các chế độ theo quy định của Luật Lao Động Việt Nam, công ty chúng tôi luôn có chính sách đãi ngộ xứng đáng và trọng dụng người tài.

Đào tạo

Tất cả nhân viên khi tham gia vào đội ngủ của chúng tôi đều được hướng dẫn về nghiệp vụ cũng như là tinh thần kinh doanh một cách bài bản.